TRNAVA - HLOHOVEC - LEOPOLDOV - PIEŠŤANY

VÝROBA, DOPRAVA, ČERPANIE BETÓNOV

Trnava, Smolenice, Piešťany, Vrbové, Leopoldov, Hlohovec mapa

BETÓN

- bežné i špeciálne betónové zmesi, cementom stmelené zmesi (stabilizácie), cestný betón, ...

- pre nenosné i nosné konštrukcie

- od nižších pevnostných tried až po vysokopevnostné

- betóny pre bežné prostredia, prostredia v ktorých pôsobí zmrazovanie/rozmrazovanie , chemicky agresívne prostredia, prostredia v ktorých dochádza ku korózií betónu, ...

DOPRAVA, ČERPANIE, BETÓNPUMPA

- domiešavače s objemom 9 m3beton

- samostatná betónpumpa

- betónpumpa na domiešavači

KVALITA, CERTIFIKÁT

Na prevádzku betonárne dohliada Technický a skúšobný ústavu

stavebný Bratislava – pobočka  Nové Mesto nad Váhom, spolupracujeme

so stavebným laboratóriom BetonRacio sro Trnava a laboratóriami spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s.

Na všetky betóny v našom sortimente vlastníme Certifikáty vnútropodnikovej kontroly číslo

SK04 – ZSV – 0110, SK04 – ZSV – 1702 a SK04 – ZSV – 0598.certifikát