Cenník je platný od 1.1.2017

Všetky ceny sú uvedené v eurách, pripočíta sa k nim 20% DPH.

 

CENY SÚ INFORMAČNÉ.

VÝSLEDNÁ CENA ZÁVISÍ OD MNOŽSTVA PREDPOKLADANÉHO ODBERU, OD VZDIALENOSTI STAVBY, ATĎ.
O PRESNÝCH CENÁCH SA INFORMUJTE NA NAŠICH KONTAKTOCH.

 

 

BETÓN
  označenie
podľa STN 732400
označenie podľa STN EN 206

cena
1 m3

  B 10 C 8/10 - X0(SK) - Cl 0,4 - DMAX22- S3 47
  B 15 C 12/15 - X0(SK) - Cl 0,4 - DMAX22 - S3 50
  B 20 C 16/20 - X0(SK) - Cl 0,4 - DMAX16 - S3 53
  B 25 C 20/25 - XC1(SK) - Cl 0,4 - DMAX16 - S3 57
  B 30 C 25/30 - XC2(SK) - Cl 0,4 - DMAX16 - S3 60
  B 30 C 25/30 - XC2, XF1(SK) - Cl 0,4 - DMAX16 - S3 78
  B 30 C 25/30 - XC2(SK) - Cl 0,4 - DMAX16 - S3
- max priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
75
  B 35 C 30/37 - XC4, XD2(SK) - Cl 0,4 - DMAX16 - S3 73
  B 35 C 30/37 - XC4, XD2, XF2(SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3
- max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
83
  B 35 C 30/37 - XC4, XD2, XA1(SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3
- max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
79
  B 35 C 30/37 - XC4, XD2, XF4(SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3
- max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
91
  B 45 C 35/45 - XC4, XD3, XF2(SK) - Cl 0,1 - DMAX 16 - S3
- max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
90
  B50 C 40/50 - XC4, XD3, XF2(SK) - Cl 0,1 - DMAX 16 - S3
- max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
95
 
CEMENTOM STMELENÉ ZMESI, STN EN 14227-1
  CBGM - C5/6 - systém I - Dmax22 - G1 - A - CEM II/A-LL 42,5N (3,0%) 42
  CBGM - C8/10 - systém I - Dmax22 - G1 - A - CEM II/A-LL 42,5N (3,5%) 44
  CBGM - C12/15 - systém I - Dmax22 - G1 - A - CEM II/A-LL 42,5N (4,0%) 46
 
CESTNÝ BETÓN, STN 73 6123
  cestný betón - CB III 80
 

BETÓNPUMPA : ČERPADLO NA BETÓN - SAMOSTATNÝ STROJ

BETÓNPUMPA : ČERPADLO NA BETÓN NA DOMIEŠAVAČI

  Ceny určujú jednotlivý dodávatelia. O presných cenách sa informujte na našich kontaktoch.
 
DOPRAVA
 

domiešavač s kapacitou 9 m3

naloženie - 6
km - 2,4
zdržanie na stavbe - 6 / 15 min
  prehľad cien podľa vzdialenosti s 15 min zdržania na stavbe
  vzdialenosť od betonárne v km    
    1 16,80  
    2 21,60  
    3 26,40  
    4 31,20  
    5 36,00  
    6 40,80  
    7 45,60  
    8 50,40  
    9 55,20  
    10 60,00  
    11 64,80  
    12 69,60  
    13 74,40  
    14 79,20  
    15 84,00  
    16 88,80  
    17 93,60  
    18 98,40  
    19 103,20  
    20 108,00  

 

Cenník je platný od 1.1.2017

Všetky ceny sú uvedené v eurách, pripočíta sa k nim 20% DPH.